§ 5 Liikennemerkkien ja tarvikkeiden hankinta_OPTIO I

Lataa 

KAJDno-2017-783

Päätöspäivämäärä

31.5.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän ensimmäisen ja ainoan (1) option käyttöönottaminen on perusteltua.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että sopimuskaudelle 1.6.2019 - 31.5.2020 optiovaraus otetaan käyttöön ja näin ollen liikennemerkkien ja tarvikkeiden puitesopimustoimittajina jatkavat alkuperäisen hankintapäätöksen mukaiset toimittajat.

 

Lisätietoja antaa:
Pekka Kolehmainen puh. 044 7100 652, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin Mamselli