§ 15 Liikennealueiden, paikoitusalueiden- ja piha-alueiden talvikunnossapito urakat kausille 2017-2020

Lataa 

KAJDno-2017-1433

Päätöspäivämäärä

11.10.2017

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritetaan kohderyhmittäin. Päätöksenteko tehdään halvimman hinnan mukaan. Halvimman  hinnan käyttö on perusteltua siksi, koska hankinnan laatutaso on varmistettu kunkin kohderyhmän osalta hankinnan kohteiden vähimmäisvaatimuksissa.

Suoritetun tarjousvertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin liikennealueiden, paikoitusalueiden- ja piha-alueiden talvikunnossapidosta vastaaviksi sopimustoimittajiksi kausille 1.11.2017 - 15.4.2020 valitaan kohderyhmittäin seuraavat urakoitsijat:

Alue 1

Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy

Alue 2

Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy

Alue 3

Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy

Alue 4

Alueurakointi Poutiainen Oy

Alue 5

Maansiirto P ja H Oulujärvi

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut.

Hankinnasta laaditaan kirjalliset hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa. Sopimukset allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

Yritysvaikutusten arviointi

Kaikki valitut toimittajat / urakoitsijat harjoittavat toimintaansa paikallisesti. Hankinnalla on positiivinen vaikutus paikalliseen alueelliseen yritystoimintaan.

Hallintosääntö 69 a §

 

 

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin liikennealueiden, paikoitusalueiden- ja piha-alueiden talvikunnossapito sopimustoimittajiksi kausille 1.11.2017-15.4.2020 valitaan kohderyhmittäin seuraavat urkoitsijat:

Alue 1

Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy

Alue 2

Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy

Alue 3

Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy

Alue 4

Alueurakointi Poutiainen Oy

Alue 5

Maansiirto P ja H Oulujärvi

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut.

Hankinnasta laaditaan kirjalliset hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa. Sopimukset allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

 

 

 Lisätietoja asiasta antavat:                            

Pekka Kolehmainen p. 044 7100651

Jouko Vähärautio p. 044 710065

 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Timo Soininen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki