§ 4 Kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueen tulosyksiköiden päälliköt 

Lataa 

KAJDno-2019-53

Päätöspäivämäärä

27.2.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

Päätös

Päätän, että kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueen tulosyksiköiden päälliköt ovat:

Katu- ja puistoyksikkö:  katupäällikkö Pekka Kolehmainen, sijainen Juho Mustonen

Liikuntayksikkö:  liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström, sijainen Jarmo Kinnunen

Rakennuttaminen -yksikkö:  rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen, sijainen Matti Nousiainen.

Kaupungininsinöörin sijaisena toimii ensisijaisesti rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen, varalla Jarmo Kinnunen.

Henkilöstöjohtaja on viranhaltijapäätöksellä 26.2.2019 § 2 muuttanut hallipäällikkö Aleksi Nyströmin tehtävänimikkeen liikuntapalvelupäälliköksi 1.3.2019 alkaen.

Lisätietoja asiasta antaa  kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.                            

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto