§ 7 Konttikuntosalin hankinta

Lataa 

KAJDno-2019-456

Päätöspäivämäärä

25.4.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69a§

Hankinnalle asetetut ehdot täyttävä hinnaltaan halvin.

Hankinnassa noudatetaan Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeita.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin liikunta -tulosyksikön kilpailuttama varastokontti tilataan Suomen Varastokontti Oy:ltä tarjouksensa mukaisella hinnoilla ja ehdoilla.

Hankinnassa noudatetaan Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeita.

Lisätietoja asiasta antaa:  sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström p. 044 4214378

hankintavastaava Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto