§ 3 Demola -projektin hankinta, Älykäs elinkaarikortteli -hankkeeseen liittyen.

Lataa 

KAJDno-2019-236

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta on arvoltaan hankintalain säädösten (25 §, kohta 1) mukaisesti alle kansallisen kynnysarvon oleva palveluhankinta. Lisäksi hankinta on hankintalaissa määriteltyä sidosryhmähankintaa (15 §).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 15 § ja 25 §

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin Älykäs elinkaarikortteli -hankkeen demola -projektityö, hankitaan Demola Global Oy:ltä. Varsinaisen projektityön tulee suorittamaan ja johtamaan Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, joka kuuluu Kajaanin kaupungin sidosryhmiin. Hankinnan kokonaisarvo 7 500,00 euroa (alv 0%).                    

Organisaatiotieto

Ympäristötekninen toimiala