§ 6 Ajoratamerkinnät 2018

Lataa 

KAJDno-2018-387

Päätöspäivämäärä

27.3.2018

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 69a

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan / Kainuun hankintarenkaan kilpailuttama ajoratamerkinnät 2018 toimittajaksi valitaan Elfving Sigmum Oy tarjouksensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen sopimusehtoja Jyse 2014.

Hankintapäätöksen saatua lainvoiman solmitaan valitun toimittajan kanssa kirjallinen hankintasopimus.

Hankinta päätös sisältää kaksi (1+1) optiovuotta. Optioiden käyttöönottamiseta tehdään erilliset päätökset myöhemmin.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Pekka Kolehmainen p. 044 7100651

Jouko Vähärautio p. 044 71006523

Allekirjoitus

Timo Soininen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto