§ 1 Ajoratamerkinnät 2019 optiovuoden käyttöönottaminen

Lataa 

KAJDno-2018-387

Päätöspäivämäärä

18.2.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §69a

Sopimusaikainen moitteeton toiminta.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan / Kainuun kuntien hankintarenkaan kilpailuttama Ajoratamerkinnät maali- ja massamerkinnät koskevaan viranhaltijapäätökseen 27.3.2018 §6 sisältämä optiovuosi vuodelle 2019 otetaan käyttöön päätöksen perusteluissa mainituilla seikoilla.

Hankintapäätöksen sisältämän optiovuoden 2020 käyttöönottamisesta tehdään erillinen päätös myöhemmin.

 

Lisätietoja asiasta antavat:

Pekka Kolehmainen p. 044 7100651

Jouko Vähärautio p. 044 7100652                              

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto