§ 10 195174 Kiinteistöjen käsisammuttimien tarkastus ja huolto 2019 - 2020

Lataa 

KAJDno-2018-1059

Päätöspäivämäärä

9.11.2018

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten verailu suoritetaan kokonaishankinnan mukaan. Sopimuskaudelle valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Päätöksenteko tehdään halvimman hinnan mukaisesti tarjouspyynnössä mainituilla perusteilla.


Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin kiinteistöjen käsisammuttimien tarkastuksista ja huolloista vastaavaksi sopimustoimittajaksi kaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 valittaisiin TJ-Center Oy / Kajaanin Sammutinhuolto.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 PALVELUT.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Valittu toimittaja harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on positiivinen vaikutus alueelliseen yritystoimintaan.


Hallintosääntö 69 a §

 

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin kiinteistöjen käsisammuttimien tarkastuksista ja huolloista vastaavaksi sopimustoimittajaksi kaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 valitaan TJ-Center Oy / Kajaanin Sammutinhuolto.


Lisätietoja antaa:
Ari Heikkinen p. 044 710 0282
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jussi Heikkinen, tekninen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto