§ 4 Maahisentien katusuunnitelman hyväksyminen

Lataa 

KAJDno-2017-1767

Päätöspäivämäärä

2.1.2018

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö

Päätöksen perustelut

Ympäristötekninen lautakunta 31.5.2017 § 52

Päätös

Hyväksyn laaditun Maahisentien katusuunnitelman edellä lueteltujen
suunnitelma-asiakirjojen mukaisena.

 

 

Allekirjoitus

Jari Kauppinen, suunnittelupäällikkö

Organisaatiotieto

Kunnallistekniikka ja liikunta