§ 23 Sivistystoimialan ja keskushallinnon talouspäällikön viransijaisen nimittäminen

Lataa 

KAJDno-2017-1598

Päätöspäivämäärä

27.11.2017

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki