§ 21 Päätöksen 25.10.2017 § 18 kumoaminen_kirjastonhoitajan tehtävä

Lataa 

KAJDno-2017-97

Päätöspäivämäärä

21.11.2017

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28 §

Päätös

Kumoan kirjastonhoitajan tehtävän täyttämistä 1.1.2018 alkaen koskevan päätökseni 25.10.2017, § 18.

Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimialan johtaja Mikko Saari, p 044 7100 235, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki