§ 68 Valinta perusopetuksen luokanopettajan virkaan nro 1076

Lataa 

KAJDno-2018-11

Päätöspäivämäärä

13.6.2018

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42 §

Päätös

Perusopetuksen luokanopettajan virkaan nro 1076 Vuolijoen kouluun 1.8.2018 alkaen valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perusteella KM Ossi Seilonen. Ossi Seilosella on useiden vuosien kokemus koulunjohtajan tehtävien hoitamisesta. Hänen sivuaineopintonsa tukevat mahdollisuutta menestyä käsityön (kovat materiaalit) sekä ruotsiin kielen opettamisessa. Valinta on ehdollinen ja vahvistuu, kun valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tietoksisaannista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja asiasta antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen, p. 044 7100 611, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen

Organisaatiotieto

Keskushallinto