§ 34 Valinta perusopetuksen luokanopettajan virkaan nro 1075

Lataa 

KAJDno-2018-11

Päätöspäivämäärä

7.5.2018

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42 §

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen

Organisaatiotieto

Keskushallinto