§ 29 Luokanopettajien vakinaiset virat 1.8.2018 alkaen

Lataa 

KAJDno-2018-11

Päätöspäivämäärä

30.4.2018

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42 §

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden johtaja Päivi Rissanen

Organisaatiotieto

Keskushallinto