§ 65 Luokanopettajan valinta Nakertajan kouluun 1.8.2019 alkaen

Lataa 

KAJDno-2019-138

Päätöspäivämäärä

20.6.2019

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42 §

Päätös

Luokanopettajan virkaan valitaan KM *** 1.8.2019 alkaen. Viran sijoituspaikkana on Nakertajan koulu.  Valinta on ehdollinen ja vahvistuu, kun valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Rikosrekisteriotetta ei vaadita, kun palvelussuhde jatkuu keskeytyksettä.  Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Lisätietoja asiasta antaa tulosalueen johtaja Päivi Rissanen puh. 044710 0611 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen tulosalueen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto