§ 2 Koulukuvaukset_OPTIO I

Lataa 

KAJDno-2018-455

Päätöspäivämäärä

23.9.2019

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajan toiminta on sopimuskaudella ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän ensimmäisen (1) option käyttöönottaminen on perusteltua.
 

 


Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus Kajaanin kaupungin peruskasvatuksen tulosalueen koulukuvausten järjestäjänä ja kuvien toimittajana ajalla 5.6.2020 - 4.6.2021 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja toimittajana jatkaa Kuvaverkko Oy
 


Lisätietoja antaa:
Marjaana Aapakari puh. 044 710 0137 tai Erja Tuovinen puh. 044 4214 180,
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Päivi Rissanen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala