§ 1 Koulukuvaukset 2018 - 2019, 2019 - 2020

Lataa 

KAJDno-2018-455

Päätöspäivämäärä

26.4.2018

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritetaan kohderyhmittäin. Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde. Hinnan osuus on 70 pistettä ja laadullisia ominaisuuksia painotetaan 30 pisteen arvosta.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin perusopetuksen tulosalueen koulukuvausten järjestäjäksi ja kuvien toimittajaksi kaudelle 1.8.2018 - 4.6.2020 valittaisiin Kuvaverkko Oy.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 TAVARAT.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.


Yritysvaikutusten arviointi
Valittu toimija / toimittaja ei harjoita toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole vaikutusta alueelliseen yritystoimintaan.

 


Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin perusopetuksen tulosalueen koulukuvausten järjestäjäksi ja koulukuvien toimittajaksi ajalle 1.8.2018 - 4.6.2020 valitaan Kuvaverkko Oy.


Lisätietoja antaa:
Marjaana Aapakari puh. 044 710 0137 tai Virpi Ruuskanen puh. 044 714 7665,
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Päivi Rissanen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto