§ 1 Museoiden kokoelmanhallintajärjestelmä

Lataa 

KAJDno-2018-1145

Päätöspäivämäärä

25.2.2019

Päätöksen tekijä

Museonjohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritetaan kokonaishankinnan mukaan. Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde. Vertailussa hinnan osuus on ollut 75 pistettä ja laadullisten pisteiden osuus 25 pistettä. Hankintaan valitaan yksi (1) toimittaja.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin / Kainuun Museon ja Kajaanin taidemuseon museoiden kokoelmanhallintajärjestelmän toimittajaksi valittaisiin sopimusajalle 1.3.2019 ja sopimuksen jatkuessa toistaiseksi voimassaolevana Userix Oy.

Hankinnassa noudatetaan julkisen hallinnon IT -hankintojen yleisiä sopimusehtoja / JIT2015.


Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy erillisellä irtisanomisilmoituksella.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Järjestelmän toimittajaksi valittu ei harjoita toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllistymiseen.

 


Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kainuun Museon ja Kajaanin taidemuseon kokoelmanhallintajärjestelmän toimittajaksi valitaan sopimusajalle alkaen 1.3.2019 ja sopimuksen jatkuessa toistaiseksi voimassaolevana Userix Oy.

Hankinta toteutetaan Kainuun Museon ja Kajaanin taidemuseon yhteishankintana. Kajaanin taidemuseon johtaja Pirjo Immonen puoltaa päätöstä omalta osaltaan.

 

Lisätietoja antavat:

Ulla Härkönen p. 044 710 0501 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665,
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Antti Mäkinen, museonjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto