§ 2 Tutkimuslupa Isa Syrjä ja Salla Rautio

Lataa 

KAJDno-2019-160

Päätöspäivämäärä

11.2.2019

Päätöksen tekijä

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28§

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Isa Syrjälle ja Salla Rautiolle aineiston keruuseen Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa.

Allekirjoitus

Jukka Piirainen

Organisaatiotieto

Keskushallinto