§ 1 Maahanmuuttajapalvelujen sopimus Kainuun ELY-keskuksen kanssa "hätätapausten" sijoittamisesta kuntaan

Lataa 

KAJDno-2019-45

Päätöspäivämäärä

17.1.2019

Päätöksen tekijä

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28§

Päätös

Kajaanin maahanmuuttajapalvelut ottaa vastaan "hätätapauksia" vuonna 2019.

Allekirjoitus

Jukka Piirainen

Organisaatiotieto

Keskushallinto