§ 3 Vuorikatu 2 kiinteistön muutosalueen (2019) ja laajennusosan (2020) julkiskalusteiden hankinta

Lataa 

KAJDno-2019-1050

Päätöspäivämäärä

11.9.2019

Päätöksen tekijä

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö § 69a.

Päätös

Koulutusliikelaitoksen johtajan päätös: Hyväksyn rehtorin ja koulutusjohtajan hankintaesityksen hankintapäätökseksi edellä mainittuun tekstiin ja yhteismitalliseen tarjousten vertailuun perustuen. Vuorikatu 2 muutosalueen vuoden 2019 ja laajennusosan vuoden 2020 julkiskalusteet hankintaan Martela Oyj:ltä: Muutosalueen kalusteet hintaan 144 974,82 euroa ja laajennusosan kalusteet hintaan 77 322,00 euroa. Hinnat alv 0 %. Päätän myös, että tilaaja pidättää itsellään oikeuden tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti yksittäisten kalustekokonaisuuksien poistoon, vaihtoon tai lisäykseen. (arvoltaan noin + / - 10%) Option käytöstä tilaaja laatii erillisen viranhaltijan hankintapäätösasiakirjan vuodella 2020. Lisäksi päätän, että sekä muutosalueen ja laajennusosan kalustehankinnasta laaditaan erilliset tilaajan hyväksymät tilausvahvistusasiakirjat.

Lisätietoja asiasta antaa Kajaanin lukion rehtori Jaana Leinonen p. 044 7101 201 (etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi) ja/tai KAO:n koulutusjohtaja Urpo Kovalainen p. 044  7970 847 (etunimi.sukunimi@kao.fi).

Muutosalueen kalustehankinta rahoitetaan Koulutusliikelaitoksen vuoden 2019 investontimäärärahasta.

Allekirjoitus

Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Koulutusliikelaitos