§ 17 Toimistokalusteiden hankinta

Lataa 

KAJDno-2017-1242

Päätöspäivämäärä

1.9.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 69a §, Koulutusliikelaitoksen investointisuunnitelma 2017 ja voimassa oleva Kainuun kuntien hankintarenkaan puitejärjestely.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki