§ 14 Teräsmateriaalien säilytyshyllyt

Lataa 

KAJDno-2017-1193

Päätöspäivämäärä

25.8.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 69a § ja käyttöomaisuuden 2017 investointisuunnitelma.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki