§ 9 Silta- ja pylväskääntönostimet

Lataa 

KAJDno-2017-994

Päätöspäivämäärä

16.6.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Johtosääntö § 8 ja koulutusliikelaitoksen käyttöomaisuuden investointisuunnitelma 2017.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki