§ 6 Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta

Lataa 

KAJDno-2018-1271

Päätöspäivämäärä

18.12.2018

Päätöksen tekijä

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 2017 § 69a.

Päätös

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen (Kainuun ammattiopisto) johtajan Anssi Tuomisen päätös:

Päätän, että hankinta suoritetaan edellä mainitulla tavalla Oulun seudun koulutuskuntayhtymältä. Oppisopimuskoulutuksen alkamisen ehtona on, että vähintään 15 opiskelijaa aloittaa tutkinnon suorittamisen. Erillinen molemmin puolin allekirjoitettu hankintasopimus laaditaan valitun toimittajan kanssa, kun aloittavien opiskelijoiden määrä varmistuu. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi optiovuotta. Option käytöstä ilmoitetaan ennen sopimuskauden päättymistä. Suunnitellun oppisopimuskoulutuksen peruuntuminen ei aiheuta ostajalle korvausvelvollisuutta.

Lisätietoja asiasta antaa kehittämispäällikkö Anu Kuosmanen, puh. 044 797 0828, koulutustarkastaja Mirva Manninen, puh. 044 797 0873. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kao.fi .

Allekirjoitus

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Organisaatiotieto

Koulutusliikelaitos