§ 20 Hitsaustyöpöytien hankinta

Lataa 

KAJDno-2017-1274

Päätöspäivämäärä

8.9.2017

Päätöksen tekijä

Koulutusliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 69a § ja investointisuunnitelma 2017.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki