§ 1 Lehtitilaukset ajalle 2019-2022

Lataa 

KAJDno-2019-22

Päätöspäivämäärä

4.1.2019

Päätöksen tekijä

Kirjastotoimen johtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 69 a

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan lehtitilaukset vuosille 2019-2022 hankitaan KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttaman ja solmitun puitesopimuksen mukaisesti LM Tietopalvelut Oy:ltä tarjouksen mukaisin hinnoin ja ehdoin.

 

Lisätietoja asiasta antaa Ari Koistinen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

kirjastotoimenjohtaja Ari Koistinen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut