§ 2 Kirjaston kuljetuspalvelut

Lataa 

KAJDno-2017-1629

Päätöspäivämäärä

27.11.2017

Päätöksen tekijä

Kirjastotoimen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §69a

Kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyynnössä ja hankintapäätöksessä ilmotetuin perustein.

Päätös

Päätän, että Kainuun kuntien kirjastojen kuljetuspalveluiden toimittajaksi ajalle 1.1.2018-31.12.2019 valitaan valitaan kokonaisedullisimman tarjouksen jättänyt Posti Oy tarjouksensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla. Hankintapäätös sisältää kaksi (1+1) optiovuotta.

Optiovuoden käyttöön ottamisesta tehdään erilliset hankintapäätökset ja niistä ilmoitetaan asianosasille.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja Jyse 2014 palvelut.

Kajaanin kaupungin kirjastotoimenjohtaja tekee kaikkia hankinnassa mukana olevia osapuolia sitovan hankintapäätöksen.

Hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden, solmitaan valitun toimittajan kanssa hankintasopimus.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

vs. kirjastotoimenjohtaja Paula Alaraasakka p. 044 7100 020

Allekirjoitus

Paula Alaraasakka, vs kirjastotoimenjohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki