§ 2 E-kirjojen, e-äänikirjojen ja lainausalustan hankinta

Lataa 

KAJDno-2019-23

Päätöspäivämäärä

10.1.2019

Päätöksen tekijä

Kirjastotoimen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 69 a

Päätös

Päätän Kajaanin kaupunginkirjaston e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainausalustaksi ja e-kirjojen ja e-äänikirjojen toimittajaksi Ellibs Oy:n.

Perustelut ovat: Järjestelmän tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, toimittajan aineistovalikoiman (suomenkielinen aineisto) kattavuus ja sopivuus asiakkaan alueen kirjastolainaajan tarpeisiin, toimittajan aineistolle tarjoamat lisenssimallit.

Lisäksi päätän, että neuvotteluja jatketaan vuonna 2019 Axiell Media AB:n kanssa. Päätöksen perusteluissa mainittujen asioiden kehittyessä voidaan hankkia järjestelmä ja tuotteet samanaikaisesti myös usealta eri toimittajalta.

Sopimuksen optiokauden käyttöönotosta tehdään Oulun kaupunginkirjaston erillinen päätös Kuntahankintojen päätöksen käyttöönotosta jälkeen.

 

Lisätietoja asiasta antaa  kirjastotoimenjohtaja Ari Koistinen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Ari Koistinen, kirjastotoimenjohtaja

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut