§ 16 tontin nro 205-12-39-2 (Samoojantie 2a) vuokrapäätöksen purkaminen ja tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Lataa 

KAJDno-2017-594

Päätöspäivämäärä

1.6.2017

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 27 §, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän purkaa kiinteistöinsinöörin vuokrauspäätöksen 6.4.2017 § 9. Samalla päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-12-39-2 (Samoojantie 2a) ja tontin nro 205-12-39-3 (Samoojantie 2b) Rakennusliike Lehto Oy:lle (y-tunnus: 2034041-6) perustettavan yhtiön lukuun hoivakodin rakentamista varten seuraavin ehdoin:

-tontin 205-12-39-2 pinta-ala on 3430 m², tontin 205-12-39-3 pinta-ala on 700m²
-tontin 205-12-39-2 vuosivuokra indeksissä 1913 on 3722,20 euroa vuodessa, tontin 205-12-39-3 vuosivuokra indeksissä 1913 on 417,01 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2066
-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki