§ 10 Tonttijaon muutoksen 10/52/2 mukaisen tontin 205-10-52-4 osoitepäätös

Lataa 

KAJDno-2017-16

Päätöspäivämäärä

21.12.2017

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että tonttijaon muutoksen 10/52/2 mukaisen tontin 205-10-52-4 osoite on Valonkatu 1. 

Osoite otetaan käyttöön heti. Liitteenä on kartta ja ohje numerokyltin asentamisesta. Kiinteistön omistajan tai haltijan on varustettava kiinteistönsä tämän päätöksen ja karttaliitteen mukaisella osoitenumerolla ohjeen mukaisesti.

Osoitenumeron hankkimis-ja asentamiskulut maksaa rakennuksen omistaja tai haltija. Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että mahdolliset alivuokralaiset saavat myös tiedon tästä osoitepäätöksestä.

Tontti-ja paikkatieto-tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet-järjestelmään. Lisäksi Tontti-ja paikkatietopalvelut-tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta eri viranomaisille.

Lisätietoja asiasta antaa Juha Salomaa, juha.salomaa@kajaani.fi, p.044-7100622

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki