§ 7 Tontin nro 205-5-44-20 (Hoikankatu 38, Lehtikangas) vuokraaminen Hoivatilat Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Lataa 

KAJDno-2018-574

Päätöspäivämäärä

3.5.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-5-44-20 (Hoikankatu 38, Lehtikangas) Suomen Hoivatilat Oy:lle (2241238-0) perustettavan yhtiön lukuun seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 2574 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1927 on 1802,11 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika päättyy 31.12.2047
-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

-olemassa olevat rakennukset ja rakenteet täytyy purkaa ja päiväkotirakennus rakentaa kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen alkamispäivästä lukien.

Päätös tehdään ehdollisena ja täytäntöönpannaan sillä ehdolla, että Suomen Hoivatilat Oy (2241238-0) hankkii omistukseensa tontin 205-5-44-20 (Hoikankatu 38, Lehtikangas) vuokraoikeuden rakennuksineen Kajaanin Babtistiseurakunnalta.

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue