§ 20 Tontin nro 205-5-183-4 (Karpalokuja 12) vuokraaminen Sakela Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Lataa 

KAJDno-2017-584

Päätöspäivämäärä

3.10.2017

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontin nro 205-5-183-4 (Karpalokuja 12, Soidinsuo) Sakela Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun seuraavin ehdoin:

-tontin pinta-ala on 4323 m2
-tontin vuosivuokra indeksissä 1913 on 3391,04 euroa vuodessa
-tontin vuokra-aika alkaa 1.10.2017 ja päättyy 31.12.2066
-vuokralainen maksaa tontin lohkomismaksun 990 euroa.
-muut vuokraehdot ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän omakotitalotontin maanvuokrasopimuslomakkeen mukaiset.

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki