§ 5 Tontin nro 205-18-35-13 (Riitetie 9) varauksen jatkaminen kuukaudella

Lataa 

KAJDno-2017-585

Päätöspäivämäärä

26.2.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa tontin nro 205-18-35-13 (Riitetie 9, Kylmä) varausta Sikla Talot Oy:lle (Y-tunnus:2533356-5) seuraavin ehdoin:

Varaus on voimassa maaliskuun 31. päivään 2018 saakka. Varausmaksua ei ole varauksen yhteydessä peritty, jolloin tontin vuokrauksen tai kaupan yhteydessä peritään tontin lohkomiskustannukset (990 euroa) täysimääräisenä.

Rakentajan tulee noudattaa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 710 0246.

Vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen kanssa, p. 044 7100 614 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue