§ 9 Tontin nro 205-18-3-10 (Elementtitie 14) varaaminen Antti Auma-Aholle

Lataa 

KAJDno-2017-1139

Päätöspäivämäärä

14.8.2017

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki varaa tontin nro 205-18-3-10 (Elementtitie 14) seuraavin ehdoin:

Varaus on voimassa 31.1.2018 saakka. Asianosaisen on esitettävä vuokraus/osto-anomus ennen varausajan loppua sillä uhalla, että varaus raukeaa ja tontti varataan toiselle.

Rakentajan tulee noudattaa suunnittelussa asemakaavamääräyksiä/rakentamistapaohjeita ja ottaa yhteyttä rakennustarkastaja Kari Huuskoon p. 044 710 0246.

Vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta sovitaan Markku Komulaisen kanssa, p. 044 7100 614 tai sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki