§ 5 Terassialueen (n. 200 m²) vuokraaminen Kalkkisillan sataman laiturialueelta, tontilta 205-10-55-1

Lataa 

KAJDno-2018-264

Päätöspäivämäärä

1.3.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 200 m² terassialueen Oulujärven Laiva-Osakeyhtiölle (Y-tunnus: 2394079-1) seuraavin ehdoin:
- Vuokra-aika alkaa 28.5.2018 ja päättyy 2.9.2018.
- Vuokra on 0,05 €/ vrk / m² eli 10 euroa/vrk, yhteensä 980 euroa.
- vuokralainen vastaa siitä, että hänellä on kaikki toiminnan vaatimat
viranomaisluvat.
- vuokralainen ei toiminnallaan saa tarpeettomasti estää sataman käyttöä sen
käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan.

 

Lisätietoja asiasta antaa Jari Säkkinen,  044-4214112 tai jari.sakkinen@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue