§ 18 Pellonvuokrauspäätöksen 16.6.2017 § 17 vuokra-ajan muuttaminen

Lataa 

KAJDno-2017-141

Päätöspäivämäärä

14.9.2017

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa Luonnonvarakeskukselle (y-tunnus: 0244629-2)  205-407-2-14 PULKKINEN seuraavin ehdoin:
- Vuokra-alue on karttaliitteen 1 mukainen.
- Vuokra-aika on 15.6.2017-31.12.2021 (5 vuotta) ja jatkuu keskeytyksettä 31.12.2026 asti ellei vuokralainen irtisano vuokrasopimusta 31.10.2021 mennessä.
- Vuokra-alueen pinta-ala on n. 4,74 ha.
- Vuosivuokra on 140 €/ha/v = 140€ x 4,74 ha  = 663,60 €, joka on maksettava vuosittain etukäteen 31.10 mennessä. Vuoden 2017 vuokra maksetaan 31.10.2017 mennessä.
- Vuokra määräytyy jatkossa kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.
- Vuokrauksesta allekirjoitetaan erillinen pellonvuokrasopimus, mihin lisätään MTK:n mallin mukaiset tukiehtolausekkeet.
- Jos vuokraa ei makseta viimeistään eräpäivänä, vuokrasopimus päättyy välittömästi ilman vuokranantajan korvausvelvollisuutta.
- Muut vuokrausehdot ovat teknisen lautakunnan 14.11.1989 hyväksymän peltoalueita koskevan vuokrasopimuksen mukaiset.
-Sopimuksessa sovelletaan maanvuokralain 5. luvun mukaisia ehtoja. Vuokranantajalla ei ole korvausvelvollisuutta vuokralaisen pelloille suorittamista perusparannuksista.

-Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman vuokranantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vuokraaja hyväksyy nämä em. ehdot allekirjoittaessaan pellon vuokrasopimuksen.

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, puh. 044 4214112                                     

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki