§ 8 Pellon vuokraaminen viideksi vuodeksi tilasta 205-404-15-4 Vesihiisi (Heteranta)

KAJDno-2018-264

Päätöspäivämäärä

25.10.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa asianosaiselle pellot Vesihiisi-nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 205-404-15-4 seuraavin ehdoin:
- Vuokra-alue on karttaliitteen 1 mukainen.
- Vuokra-aika on 1.5.2018-31.12.2022. (5 vuotta)
- Vuokra-alueen pinta-ala on n. 2,75 ha. (peltolohko: 205-00184-10, osa)
- Vuosivuokra on 140 €/ha/v = 140€ x 2,75 ha  = 385,00 €, joka on maksettava vuosittain 31.10 mennessä.
- Vuokra määräytyy jatkossa kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti.
- Vuokrauksesta allekirjoitetaan erillinen pellonvuokrasopimus, mihin lisätään MTK:n mallin mukaiset tukiehtolausekkeet.
- Jos vuokraa ei makseta viimeistään eräpäivänä, vuokrasopimus päättyy välittömästi ilman vuokranantajan korvausvelvollisuutta.
- Muut vuokrausehdot ovat teknisen lautakunnan 14.11.1989 hyväksymän peltoalueita koskevan vuokrasopimuksen mukaiset.
-Jos kaupunki tarvitsee ko. peltoalueita omiin tarkoituksiin, esim. kaavoituksen tai jonkin muun syyn perusteella tai jos pellon omistussuhteissa tapahtuu muutoksia, vuokrasopimus päättyy välittömästi ilman vuokranantajan korvausvelvollisuutta. Vuokraaja hyväksyy nämä em. ehdot allekirjoittaessaan pellon vuokrasopimuksen.

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue