§ 1 Metsätähteiden myyntisopimuksen solmiminen 1+3 vuotta

KAJDno-2018-261

Päätöspäivämäärä

20.2.2018

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki solmii sopimuksen metsätähteiden myynnistä Enon Kuljetus Oy:n kanssa.

Lisätietoja asiasta antaa Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue