§ 9 Kiinteistöjä 205-24-1-2, 205-24-1-3 ja 205-24-1-4 koskevan tonttijaon muutosehdotuksen nähtäville asettaminen ja hyväksyminen (tj 24/1/2, tontit 205-24-1-(6-7)

Lataa 

KAJDno-2017-1233

Päätöspäivämäärä

3.10.2017

Päätöksen tekijä

Kiinteistöinsinööri 17.5.2018 saakka

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 79 §, Maankäyttö- ja rakennusasetus 37 §

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52

Päätös

Päätän hyväksyä kiinteistöille 205-24-1-2, 205-24-1-3 ja 205-24-1-4 tonttijaon muutoksen. Tonttijaolla muodostuvat tontit:

205-24-1-6    Sotalapsentie 20

205-24-1-7    Sotalapsentie 18

Määrään tämän päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisätietoja asiasta antaa:

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

044 4214 112, jari.sakkinen@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kiinteistöinsinööri

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki