§ 3 Vima-projektin asettaminen

Lataa 

KAJDno-2017-164

Päätöspäivämäärä

6.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 17

Päätös

Myönnän 16.1.2017 asettamalleni työryhmälle jatkoaikaa sen tehtävänä olevan selvityksen tekemiseen elokuun 2017 loppuun saakka. Samalla asetan osana selvitystyötä kaupungin viestinnän ja markkinoinnin VIMA-projektin, jonka tehtävänä on 18.8. mennessä laatia selvityksen tehtävänä oleva ehdotus kaupungin markkinoinnin ja viestinnän toimintatavoista ja organisoitumisesta sekä yhteismarkkinoinnin toimintamuodoista, käytettävistä viestintämenetelmistä ja viestintäkanavista.

Projektissa on:
- kuvattava kaupungin viestinnän ja markkinoinnin organisoitumisen vaihtoehtoina nykytila, keskushallintoon perustettava keskitetty VIMA-yksikkö sekä mahdolliset muut organisoitumismallit
- kuvausten perusteella tehtävä eri organisoitumisvaihtoehtojen SWOT-analyysi
- SWOT-analyysien perusteella tehdä vertailua eri organisoitumismuotojen välillä ehdotusta varten
- benchmarkattava vastaavia toimintamalleja muista kunnista
- toimittava hyvässä ja avoimessa yhteistyössä niiden perusyksikköjen kanssa, joiden toimintaa ja resursseja selvitys ja projekti koskee
- hahmotettava alustavasti kaupungin keskitetyn viestinnän ja markkinoinnin suunnitelma ja toiminnan keskeiset kehitystavoitteet – ja tarpeet
- tehtävä muut ohjausryhmässä tai projektiryhmässä tarpeellisiksi katsottavat valmistelutehtävät

Nykyisiä toimintamalleja eniten uudistavan keskitetyn VIMA-yksikön vaihtoehdon osalta projektissa on selvitettävä:
- mitä keskitettyjä tehtäviä VIMA-yksikkö voi hoitaa
- miten VIMA-yksikkö voi toimia yhteistyössä perusyksikköjen kanssa niin, että niiden nykyiset vima-tehtävät tulee hoidetuksi jatkossakin
- mitä vima-tehtäviä perusyksiköille itselleen mahdollisesti jäisi ja miten ne voidaan hoitaa
- miten vima-tehtäviä hoitavien henkilöiden muut tehtävät perusyksiköissä voidaan hoitaa
- voiko perusyksiköistä siirtyä myös muita kuin vima-tehtäviä VIMA-yksikköön
- voiko VIMA-yksiköllä olla yhteinen toimitilaratkaisu
- millainen on VIMA-yksikön toiminta- ja hallintomalli sekä sen perustamisen talousarvioehdotus
- miten VIMA-yksikön johtaminen tulisi järjestää sisäisenä tai ulkoisena rekrytointina

Projektinvetäjänä toimii tehdyn sisäisen haun perusteella viestintäsihteeri Tuula Heikkinen, joka tekee työn oman toimensa ohella työaikajärjestelyistä oman esimiehensä kanssa sopien.

Projektin ohjausryhmänä toimivat vima-tehtäviä hoitavien henkilöiden esimiehet. Ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnitelman ja seuraa ja ohjaa projektin toteuttamista sekä hyväksyy projektin tehtävän olevan ehdotuksen jatkovalmistelua varten.

Projektiryhmänä toimii vima-henkilöiden työryhmä sekä kaupunginjohtajan asettaman selvityksen vastuuhenkilöt sekä KAO:n edustaja.

 

Lisätietoja asiasta antaa kansliapäällikkö Risto Hämäläinen, puh. 044 7100217, tai sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Tuija Aarnio

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki