§ 5 Työryhmän perustaminen huoltovarmuuskriittisten tietojärjestelmien ja tietojen suojaamista varten

Lataa 

KAJDno-2017-1048

Päätöspäivämäärä

28.6.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 17

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki perustaa yhdessä Loiste Oy:n kanssa työryhmän, jonka tavoitteena on selvittää yhteistyön mahdollisuudet huoltovarmuuskriittisten tietojärjestelmien ja tietoliikenteen suojaamisessa.

Työryhmän tehtävänä on kartoittaa yhteistyömahdollisuudet suojatun tietoverkon, tietojärjestelmien, peilattujen palvelimien ja väistötilojen osalta.
Työryhmän toiminta-aika päättyy 31.12.2017.
Mikäli työryhmän esitykset hyväksytään, työryhmä jatkaa vuoden 2018 alussa seuraavan aikataulun mukaisesti:

2018 suunnitelman tarkentaminen (eurot ja aikataulutus vuosille 2019 – 2022)
2019 konesalit ja tietoliikenne
2020 tietojärjestelmät (yhteinen kehityssuunnitelma, kustannusarvio ja aikataulutus)

Hankkeen toteuttaminen kirjataan vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020 ja 2021 taloussuunnitelmaan..
Hanke toteutetaan vuosina 2019 – 2021.

Samalla päätän nimetä tähän työryhmään Kajaanin kaupungin edustajaksi seuraavat viran- tai toimenhaltijat:

Työryhmän jäsen:                Varahenkilö:
Uusi tietohallintopäällikkö    Risto Hyvönen
Jari Kauppinen                    Jari Säkkinen
Markku Haverinen               Ari Heikkinen
Juha Nurminen                   Jukka Malinen
Teemu Korhonen

Loiste Oy nimeää omat edustajansa tähän työryhmään.

Kajaanin kaupungin, ympäristöteknisen toimialan, Kajaanin Vesi – liikelaitoksen ja Loiste Oy:n välillä allekirjoitetaan tämän työryhmän työtä koskevat tietojen salassapitosopimukset.

 

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Timo Soininen, puh. 044 7100 263 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Vs. kaupunginjohtaja Mikko Saari

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki