§ 1 Toimisto-, koulu-ja päiväkotikalusteet sekä toimiston ergonomiatuotteet optiovuoden käyttöönottaminen ajalle 1.1.2019-31.12.2019

Lataa 

KAJDno-2017-184

Päätöspäivämäärä

3.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö  § 69a 

Kokonaistaloudellinen edullisuus kohderyhmittäin (ensisijaisuusjärjestys).

 

Päätös

Päätän, että toimisto-, koulu-ja päiväkotikalusteet sekä toimiston ergonomiatuotteet hankintapäätöksen sisältämä optio ajalle 1.1.2019-31.12.2019 otetaan käyttöön hankintaesityksen mukaisesti. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitteita.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja Jyse 2014 tavarat.

 

Lisätietoja asiasta antaa: Jouko Vähärautio p. 044 7100652, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi @kajaani.fi.

Allekirjoitus

Tuija Aarnio,vs. kaupunginjohta

Organisaatiotieto

Keskushallinto