§ 1 Sähköenergian hankinta v. 2020-2023

Lataa 

KAJDno-2017-803

Päätöspäivämäärä

19.5.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritettiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti

Sähhköenergian toimitus:

Kulumarginaali kuukausituote                             maksimipisteet 23 p.

Kulumarginaali Q                                                maksimipisteet 23 p.

Kulumarginaali a                                                 maksimipisteet 23p.

Spot-kulumarginaali/h                                         maksimipisteet  2p.

Spot-kulumarginaali/kk                                       maksimipisteet   2p.

Sähkötermiininen hintakiinnitys                          yhteensä             4p.

Aluehintatermiinin kiinnitys                                  yhteensä             8p.

Muut arvostustekijät                                            yhteensä            15p

laskentakaavat ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Hankintaesitys:

Suoritetun tarjousvertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti sähköenergian toimittajaksi vuosille 2020- 2023 valitaan Savon Voima Oyj, tarjouksensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja Jyse 2014 tavarat / palvelut.

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja päättyvät ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

Yritysvaikutusten arviointi:

Sähköenergian toimittajaksi valittu yritys ei ole paikallinen / alueellinen toimija.

 

 

 

Hallintosääntö §26

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan sähköenergian toimittajaksi vuosille 2020-2023 valitaan hankintaesityksen mukaisesti Savon Voima Oyj, tarjouksensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja Jyse 2014 tavarat / palvelut.

Hankinnasta solmitaan kirjallinen sopimus valitun toimittajan. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

Lisätietoja asiasta antaa:

Sähköteknikko Risto Moilanen puh. 044 7100692

Hankintavastaava Jouko Vähärautio puh. 044 7100652

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki