§ 4 Paino- ja jakelupalvelut_OPTIO I

Lataa 

KAJDno-2017-46

Päätöspäivämäärä

5.7.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän ensimmäisen (1.) optiovuoden käyttöönottaminen on perusteltua.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus paino- ja jakelupalveluiden hankinnasta kaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat hankintapäätöksen mukaiset ja nykyiset sopimustoimittajat.

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto