§ 2 Laitoskemikaalit 2018-2019 optiot (1+1)

Lataa 

KAJDno-2018-519

Päätöspäivämäärä

27.4.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69a§

 

 

 

 

 

Hankinnalle asetetut ehdot täyttävät ja kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset kohderyhmäkohtaisesti paikkakunnille toimitettuna.

Päätös

Päätän, että Kainuun kuntien hankintarenkaan laitoskemikaalien toimittajiksi valitaan hankintaesityksen mukaisesti seuraavat yritykset ja tuotteet tarjoustensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla:

Kajaanin Vesi -liikelaitos

PAX-XL 100 Bulk tai vastaava                             Voda Nordic

PolymeeriMillfoc 050 (säkki tavara) tai vastaava Kemira Oyj

Fosforihappo 75% tai vastaava                            Orikem Oy

Eko-Kymppi

Lipeä 50 % NaOH                                                Bang&Bonsomer Oy

Vesi-Mega Oy, Hyrynsalmi

Ferrosulfaatti                                                        Kemira Oyj

Vesilaitos lipeä                                                     Bang&Bonsomer Oy

Sotkamon kunta

Kemwater PIX-105 irto tai vastaava                   Kemira Oyj

Natronlipeä 100 % helmi                                    Bang&Bonsomer Oy

Kuhmon kaupunki

PIX-105A tai vastaava                                       Kemira Oyj

Superfloc C-494HMW tai vastaava                   Kemira Oyj

Kalsiumhydroksidi (sammutettu kalkki)             Nordkalk Oy

Pax-18-JC tai vastaava                                      Bang&Bonsomer Oy

Natriumhydroksidi, lipeä (50 %)                         Brenntag Nordic

Paltamon kunta

Alumiinihydroksidi EKA WT 91 tai                     Voda Nordic Oy
Sooda (25kg:n säkki)                                        SuomenProsessikemia Oy

Superflock C492HMW tai vastaava                  Kemira Oyj

Puolangan kunta

Ferrosulfaattia COP(irto)                                  Kemira Oyj

AVR tai vastaava (irto)                                     Kemira Oyj

Natronlipeä (48%liuos)                                    Bang&Bonsomer Oy

Aluminisulfaatti ALG                                       SuomenProsessikemia Oy

Suomussalmen kunta

PIX - 105A tai vastaava;                                  Voda Nordic Oy

Natronlipeäöiuos 50 %, bulk                           Brenntag Nordic

PIX-15 Fennofloc F115, 45 kg:astia tai          Bang&Bonsomer Oy
vastaava

Pax XL-100 =PAX 18, 45 kg astia tai             Bang&Bonsomer Oy
vastaava

Praestol 855 BS / 25 säkki                             SuomenProsessikemia Oy

Vaalan kunta

Ferrosulfaattia (irto K 20302 PR)                    Kemira Oyj

Natronlipeä OULU 800 48 % liuos                  Brenntag Nordic

Kaukavesi Kajaani

natriumhypokloriitti 800l (1050kg) 15%           Bang&Bonsomer Oy
kontti

rikkihappo 800L (1020kg) 37% kontti              Orikem Oy

salbax-60 30L/39kg                                         Bang&Bonsomer Oy

Hankintapäätöksen saatua lainvoiman valittujen toimittajien kanssa solmitaan hankintasopimukset.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen ylesiä sopimusehtoja Jyse 2014 tavarat.

Hankinnassa mukana olevat osapuolet omat tilauksensa.

 

 

Lisätietoja asiasta antaa                                      sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Marko Kovalainen p. 044 7100561

Jouko Vähärautio p. 044 7100652

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto