§ 30 Koulukuljetukset_OPTIO I

Lataa 

KAJDno-2017-279

Päätöspäivämäärä

20.12.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden aikana ollut sovitun mukaista. Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän ensimmäisen (1.) option käyttöönottaminen on perusteltua.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus Kajaanin perus- ja esiopetuksen koulukuljetusten järjestämisestä lukuvuodeksi 2019 - 2020 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat hankintapäätöksen mukaisesti nykyiset sopimustoimittajat.

Lisätietoja antaa:
Tiina Rusanen puh. 044 421 4028, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto