§ 3 Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamisohjelman laatimisen konsultointi

Lataa 

KAJDno-2019-396

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta on alle kansallisen kynnysarvon (JulkHankL 25 §, kohta 1) oleva palveluhankinta. Hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalain säännöksiä ja hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta (JulkHankL 25 §, kohta 2).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §
Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamisohjelman laadinta tilataan Perlacon Oy:ltä.

Lisätietoja antaa:
talousjohtaja Asta Tolonen puh. 044 710 0237,
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto