§ 5 (Itseoikaisu) Toimisto-, koulu- ja päiväkotikalusteet sekä toimiston ergonomiatuotteet aj. 1.1.2017-31.12.2018 + optiovuodet 1+1

Lataa 

KAJDno-2017-184

Päätöspäivämäärä

14.9.2018

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69a §

 

 

 

 

 

Kokonaistaloudellinen edullisuus (ensisijaisuusjärjestys kohderyhmittäin).

Päätös

Päätän, että toimisto-, koulu- ja päiväkotikalusteiden puitesopimustoimittajiksi jäljelle olevalle sopimuskaudelle 31.12.2018 optiot (1+1) valitaan kohderyhmittäin ja ensisijaisuusjärjestyksessä:

Toimistokalusteet: Isku Interior Oy, Martela Oyj ja Kinnarps Oy.

Koulukalusteet: Lekolar-Printel Oy, Isku Interior Oy, Martela Oyj ja Kinnarps Oy.

Päiväkotikalusteet: Lekolar-Printel Oy, Niemen Tehtaat Oy ja Kuopion Woodi Oy.

Hankintapäätös sisältää kaksi (1+1) optiovuotta, joista tehdään erilliset päätökset ja niistä ilmoitetaan asianosaisille.

Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus valittujen toimittajien kanssa. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja Jyse 2014 tavarat.

 

Lisätietoja asiasta antaa:                                     

Jouko Vähärautio p. 044 7100 652

 sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto