§ 3 ITSEOIKAISU virhanhaltijapäätökseen Audiovisuaalisten laitteiden hankinta 2017 - 2020_kaupunginjohtaja 13.11.2017 / § 2 (KAJDno-2017-1024)

Lataa 

KAJDno-2017-1024

Päätöspäivämäärä

21.11.2017

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten verailu suoritetaan kokonaishankinnan mukaan. Päätöksenteko tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti tarjouspyynnössä mainituilla tarkemmilla perusteilla; hinnan osuus 50 / laadun osuus 50.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin audiovisuaalisten laitteiden sopimustoimittajiksi kaudelle 1.11.2017 - 31.10.2020 valittaisiin seuraavat:

1. AV kolmio
2. Sähkötuikku Oy


Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 TAVARAT.

Hankinnasta tehdään kirjalliset hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa. Sopimukset allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Toinen valituista toimittajista harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on positiivinen vaikutus alueelliseen työllistymiseen ja yritystoimintaan.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin audiovisuaalisten laitteiden sopimustoimittajiksi kaudelle 1.11.2017 - 31.10.2020 valitaan AV kolmio ja Sähkötuikku Oy.

Lisätietoja antavat:
Risto Hyvönen p. 044 710 0306 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki